Vydra

 

Horská říčka ( považovaná za nejkrásnější) pramení ve výšce

1298 m. n.m. na severním svahu Luzného a nese název

Luzenský potok. Po soutoku s Březnickým potokem

dostává název Modravský potok, který po splynutí s potokem

Roklanským a Filipohuťským dává vzniknout Vydře.

Ta protéká zprvu širším, pak sevřeným údolím

a vytváří četné peřejea kaskády.

Od Čeňkovy Pily po spojení s Křemelnou vzniká Otava,

druhá největší šumavská řeka.

 

Mapka okolí Vydry